Lyderystės ugdymas

Tam tikra profesija ar darbo vieta dažnai iš mūsų pareikalauja tam tikros elgsenos ar reakcijos. Visa tai mūsų asmenybės savybės. Ne kiekvienas galime pasigirti, jog esame sukurti savo darbui, profesijai. Tačiau, lydimi asmeninio noro ir specialisto rekomendacijų, mes galime keistis – sustiprinti pageidaujamus asmenybės bruožus.

Lyderystės ugdymas – tai konsultacijos su psichologu, kurių metu analizuojamas asmenybės profilis ir įvairių metodikų bei užduočių pagalba ugdomos pageidaujamos savybės. Klientas aktyviai įtraukiamas į savybių formavimą, kas lemia pozityvius poslinkius.

Jei jūs jau dirbate ir šiuo metu pakilote karjeros laiptais, individualiu lyderystės ugdymu galite taip pat pasinaudoti. Čia išsilaisvinsite iš Jus ribojančių įsitikinimų bei patirties, įgysite patyrimą, kurį galėsite pritaikyti savo kolektyvui, gausite konsultacijas asmeniniais bei personalo valdymo klausimais.

Ši paslauga orientuota į Jus asmeniškai, todėl maksimaliai efektyvi ir reikalaujanti mažiau Jūsų asmeninio laiko bei finansinių resursų.