Kainininkas

Nr Paslauga Kaina
1. Standartinis testų rinkinys sistemoje 100 Lt
rezultatų aptarimas žodžiu nemokamas
2. Konsultacija (ieškant darbo, individualaus lyderystės ugdymo, psichologo) 50 Lt